Kasutamine

Kasutusvaldkond

 

  • Igasuguste kõige laiema kasutusotstarbega asfaltkatete kiire lokaalne remont, sealhulgas intensiivse liiklusega teed, tööstusalade ja kaubaladude juurdesõiduteed, trammi- ja raudteede kõrval asuvad teelõigud, elamute õue- ja kõnniteed ning muud raskesti igipääsetavad teelõigud.
  • Deformatsioonivuukide täitmine.
  • Kunstlike rajatiste kiire ja säästlik tegemine, sealhulgas tõusud, langused ja kaitseribad.
  • Kanalisatsioonikaevuluukide ja veeäravoolukanalite kiire täitmine sildadel ja kaldapealsetel ning pinnase tasandamine.
  • Väikeste kallete tegemine.
  • Mitmesuguste tehnoloogilise otstarbega lahtiste kraavide pinna viimistlemine.
  • Väikese pindalaga väljakute sillutamine, sealhulgas parklad, jaamaperroonid ja jalakäijate alad.

Broneeri kohe:

Pakume koostööd